Picostim Nörostimülatörüyle Epilepsi Tedavisinde Devrim Yaratan Ameliyat

Beyin İmplantı İle Epilepsi Mücadelesinde Çığır Açan Adım
B irleşik Krallık'ta şiddetli epilepsi yaşayan 13 yaşındaki bir çocuk, nöbetleri kontrol altında tutmaya yardımcı olan beynine yerleştirilen ilk kişi oldu. The Guardian'ın haberine göre Oran Knowlson, Londra'daki Great Ormond Street Hastanesi'nde (GOSH) Lennox Gastaut sendromu adı verilen nadir bir tedaviye dirençli epilepsi türüyle başa çıkmak için beyin implantı olan Picostim nörostimülatörünü takmak üzere ameliyat geçirdi.

GOSH'un University College London, King's College Hospital ve Oxford Üniversitesi ile işbirliği içinde yürüttüğü bir pilot programın bir parçası olarak 2023 yılında nörostimülatörü alan Knowlson, Amber Therapeutics tarafından geliştirilen implantı takıldıktan beri gündüz nöbetleri %80 azaldı. Daha önce nöbetleri o kadar şiddetliydi ki sürekli bakıma ihtiyaç duyuyor, bazen bilincini kaybediyor ve resüsitasyon gerekiyordu.


GOSH’un çocuk nörocerrahı Martin Tisdall, "Oran ve ailesi için epilepsi tamamen hayatlarını değiştirdi, bu yüzden onu bir at sırtında görmek ve bağımsızlığını geri kazanmasını görmek gerçekten şaşırtıcı," dedi. "Onların yolculuğunun bir parçası olmaktan daha mutlu olamazdık."

Tisdall'ın cerrahi ekibi, Picostim'i Knowlson'ın kafatasına monte ederek ve iki elektrodu beyninin derinlerine yerleştirerek talamusa ulaşana kadar beyne yerleştirdi. Elektrotlar daha sonra nörostimülatöre bağlandı ve bu, nöbetleri önlemek veya hafifletmek için sürekli hafif bir elektrik akımı gönderir. Oran'ın annesi Justine Knowlson, implantın oğlunun yaşam kalitesini nasıl artırdığını tartışırken bunu doğruladı. "Büyük bir iyileşme gördük nöbetler azaldı ve daha hafifledi," dedi. "Daha konuşkan, daha ilgili. 13 yaşına girdi ve kesinlikle artık bir ergenim var bana hayır demekten mutlu. Ama bu, kendini daha iyi ifade edebildiğinde yaşam kalitesine katkıda bulunuyor."



Picostim nörostimülatörü sadece test edilen nöbet tedavisi cihazlarından biri. 2020 yılında İsrail'deki araştırmacılar, Epiness adında bir saat öncesinden nöbetleri tahmin edebilen bir giyilebilir EEG cihazı geliştirdi. İki yıl önce, geceleyin epileptik nöbetleri algılayan ve tetiklendiğinde kullanıcının bakım ekibine ulaşan Nightwatch adında akıllı bir kol bileziği oluşturuldu.

Bu haber, tıp alanındaki ilerlemelerin epilepsi hastaları ve aileleri için umut verici olduğunu gösteriyor. Teknolojinin sağladığı bu tür yenilikler, hastaların yaşam kalitelerini büyük ölçüde artırabilir ve tedaviye dirençli hastalıklarla mücadelede umut verici bir yol açabilir.