AB'nin Gözü Şimdi Meta'da Dijital Pazarlar Yasasını İhlal Mi Ediyor?

AB'nin Dijital Pazarlar Yasası Meta'ya Karşı Yapılan Hamleler
A vrupa Birliği (AB), Mart ayında yürürlüğe giren Dijital Pazarlar Yasası kapsamında Apple'ın bu yasayı ihlal ettiği ön incelemeler sonucunda açıkladı. Şimdi ise sıra Meta'nın sahibi olduğu Facebook ve Instagram'ın DMA'yı ihlal ettiğine dair AB'nin duyurusunu yapmakta. AB'nin, DMA'nın yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra Apple, Meta ve Google'ın ana şirketi Alphabet'e yönelik soruşturmaları başlatmıştı.

Komisyon'un Meta hakkındaki ön incelemeleri, Meta'nın "izin ver ya da öde" modeline odaklanıyor. Meta şu anda kullanıcılara, uygulamalarına ücretsiz erişim ve veri paylaşımını onaylama veya veri toplamayı engellemek için ödeme yapma seçeneği sunuyor. Komisyonun açıklaması, Meta'nın "kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı daha az olmasına rağmen diğer türlü "kişiselleştirilmiş reklamlara" dayalı hizmete eşdeğer olan bir hizmeti tercih etme seçeneği sunmadığını" ve ayrıca "kullanıcıların kişisel verilerinin kombinasyonuna özgürce onay verme haklarını kullanmalarına izin vermediğini" iddia ediyor.


Komisyon, Meta'dan ücretsiz ödeme seçeneği bulunan "eşdeğer bir alternatif" oluşturmasını talep etti. AB'nin düzenleyici kuruluşu, incelemesini başlatmasının ardından bir yıl olan Mart 2025'e kadar son kararını verebilir. Meta'nın DMA'yı ihlal ettiği tespit edilirse, yıllık küresel gelirinin yüzde onuna denk bir ceza ödemesi gerekebilir.

Meta henüz herhangi bir suçlamayı kabul etmedi. Meta'nın açıklamasında, "Reklamsız abonelik, en yüksek mahkemenin yönlendirmesini izler ve DMA'ya uygundur. Bu soruşturmayı sonuca ulaştırmak için AB Komisyonu ile daha yapıcı diyaloglarımızın olacağını bekliyoruz" denildi.

Bu gelişmelerin takibi devam edecek. AB'nin dijital pazarlar konusundaki bu adımları, teknoloji dünyasının geleceği ve rekabet ortamı açısından önem taşıyor.